Ekstremregn og silende, vedvarende problemer

Nyt fra NORDDJURSLIV

Læs hele den spændende artikel fra NORDDJURSLIV. Vælg fuld artikel.

Når det handler om vand, er Palle Mikkelsen helt umulig at komme udenom, og det er der da heller ikke nogen, der har interesse i. 

Palle Mikkelsen er nemlig direktør for AquaDjurs, der fra hovedkontoret ved Fornæs ikke bare håndterer alt kommunens spildevand fra Pindstrup til Grenaa plus en del af spildevandet fra Syddjurs, men det er også ham, der har ansvaret for at håndtere alt det vand, som vejrguderne sender ned over Norddjurs og Grenaa.

Som NorddjursLIV tidligere har beskrevet bliver 2022 nemlig året, hvor der skal tænkes store tanker om, hvordan Grenaa i fremtiden kan sikres mod vand. 

Ikke bare havvand, hvor klimaforandringerne resulterer i havstandsstigninger på op til 0,5 meter i løbet af de næste hundrede år, men også øget nedbør, som på helt andre måde presser Grenaa, åen, kloaksystemerne, virksomheder, indbyggere og materielle værdier for et svimlende beløb, hvis der ikke bliver gjort noget. Den eksplosive ekstremregn der kan sende næsten uanede mængder vand ned over Grenaa i løbet af få minutter giver én slags udfordringer, mens den vedvarende regn, der bare siler ned i dagevis giver nogle helt andre udfordringer.

Handler det ikke bare om, at der skal lægges nogle større kloakrør ned, som kan håndtere alt det ekstra vand, spørger du måske.

Nej, faktisk ikke, for hvis kloakkerne skal dimensioneres efter spidsbelastninger, så vil det for det første koste spidsen af en jetjager, og for det andet vil det skabe luftgener fra rørene i store dele af året, hvilket ikke vil fremme oplevelsen af Grenaa.

Hvad gør man så?

Ja, her arbejder medarbejderne på AquaDjurs på at finde løsninger, der virker lokalt og i sammenhæng med de udfordringer, der viser sig rundt omkring. Det handler om at tænke kreativt og langsigtet. 

Palle Mikkelsen sidder på en af pladserne i styregruppen for klimaprojektet Grenaa - Næse for vand, som skal indsamle viden og bud på, hvordan Grenaa i fremtiden kan sikre mod de udfordringer, som alle typer af vand udsætter byen for i de kommende årtier. I gruppen deler han ud af AquaDjurs' erfaringer med klimaløsninger og idéer til, hvordan man i fremtiden bedst kan løse den fælles opgave, som vandpresset på Grenaa er og ikke mindst bliver.

Oplever du problemer med vand eller har du en god idé til, hvad vi skal beskæftige os med på NorddjursLIV, så tøv ikke med at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig!

Rensningsanlægget Fornæs lidt uden for Grenaa er næsten 100 procent selvkørende. Dog er der et team af medarbejdere, som overvåger anlægget 24 timer i døgnet 365 dage om året. Foto: Asbjørn With