Dit toiletskyl fortæller, om du har Covid 19

Tre renseanlæg på Djursland skal være med til at kortlægge lokale smitteudbrud, før det kan ses på testcentrene 

Spildevandsoperatør Lars Caspersen har de seneste uger været på lidt af en Georg Gearløs opgave på Boeslum Renseanlæg øst for Ebeltoft. Han har opstillet et køleskab, boret hul i ’loftet’ af det og ført en slange fra spildevandsindtaget og ned i en beholder. 

”Prøven skal opbevares koldt, så det var den mest praktiske løsning,” griner Lars Caspersen.

Hver time drypper der lidt af Ebeltoft og omegns toiletskyl ned i beholderen. Fra midten af oktober vil en kurer komme tre gange om ugen og hente en halv liter af det urensede lortevand, som bliver testet på laboratoriet Eurofins for indhold af Corona virus. Resultatet sendes til Statens Serum Institut (SSI), som dermed kan holde øje med, om der opstår pludselige smitteudbrud i Ebeltoft.

Tre renseanlæg på Djursland deltager
Det samme skal foregå på i alt 200 renseanlæg i landet – tre af dem ligger på Djursland og drives af Syddjurs Spildevand og AquaDjurs. Det er renseanlæggene i Boeslum, Mørke og Fornæs ved Grenaa. Tilsammen dækker de det meste af Djursland – undtagen Rønde og Mols. 

I første omgang har SSI kun bedt om prøver fra renseanlæggene, men hvis det bliver nødvendigt, er Syddjurs Spildevand og AquaDjurs klar til at rykke ud på mere lokalt niveau. Det, du skyller ud i toilettet, løber nemlig gennem flere lokale pumpestationer undervejs.

”Vi kan tage prøver ud ved pumpestationerne og lokalisere smitten. I princippet kan smitten spores helt ud på en skole eller et plejehjem,” siger Lars Caspersen.

Statens Serum Institut betaler for det ekstra arbejde, så det sker kun, hvis instituttet beder om det. Et udbrud af Corona kan måles i spildevandet cirka tre dage før testcentrene kan registrere det. Derfor kan Statens Serum Institut tidligt advare et lokalområde om, at noget er i gærde, så folk bliver testet. 

Spildevandsprøverne offentliggøres derfor også på instituttets hjemmeside, covid19.ssi.dk. Fornæs Renseanlæg har figureret med prøveresultater siden september, mens renseanlæggene i Syddjurs kommer med i løbet af oktober.  

Spildevandsoperatør Lars Caspersen fra Syddjurs Spildevand har boret et køleskab, så spildevandsprøven opbevares koldt, indtil den hentes af laboratoriet for at blive testet for Covid 19.