Separatkloakering, overløb og badevandskvalitet

Når det regner meget i Grenaa, stiger mængden af spildevand, der kommer til renseanlægget i Bredstrup fra cirka 5-600 m3 i timen til det dobbelte. Det er, fordi regnvand og spildevand løber i samme kloak i det meste af Grenaa. Det kaldes fælleskloak.

Nogle gange regner det så meget, at renseanlægget og kloakkerne ikke kan følge med. Så løber kloakken over, og regnvand blandet op med spildevand løber direkte ud i åen. Det sker ved såkaldte overløbsbygværker. I Norddjurs Kommune er der kun overløbsbygværker til Grenåen og Alling Å.

Når vandstanden i fælleskloakken stiger over en vis højde, løber vandet over i et andet rør, der leder ud i åen. Inden vandet løber over, bliver større dele holdt tilbage af en rist.
Når der har været meget regnvejr og kloakken er ”løbet over”, vil vandkvaliteten i Grenåen og Alling Å derfor være ringere end ellers. Det betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Så tænk dig om, hvis du sejler kano eller kajak på Grenåen eller Alling Å, når det har regnet. Målinger har vist, at vandet fra de to åer ikke påvirker badevandskvaliteten ved strandene på Djursland, heller ikke efter kraftig regn.

Klimaforskerne forudser mere regnvejr, så for at sikre, at vi får renset alt vores spildevand i fremtiden, arbejder blandt andre AquaDjurs på at dele kloaksystemet op i to, så regnvand kan løbe direkte ud i vandløbene, og så spildevandet altid kan nå frem til renseanlægget. Det kaldes separatkloakering.

 

Foto: Lone Bolther Rubin. Grenaa strand juli 2015.