Om mekanisk rensning i Bredstrup

Når spildevandet ankommer til Bredstrup Renseanlæg, løber det forbi en rist, der sorterer større dele fra. Det er alt fra gebisser, engangsvaskeklude og undertøj til hygiejnebind, der overhovedet ikke bør være i et kloaksystem. Læs også om ”hvad må vi smide i afløbet”.

Herefter løber spildevandet ud i et bassin, som er delt i to afsnit. I den ene halvdel af bassinet blæses luft i spildevandet. Det får sandet til at miste sin hastighed og falde til bunds. Det fjernes og deponeres på losseplads. I den anden halvdel står vandet stille, så fedtet kan flyde ovenpå. Fedtet skummes af og køres til rådnetanken på Fornæs Renseanlæg.

Renseanlægget modtager hvert år cirka 4,5 mio. kubikmeter spildevand. Det kommer fra den østlige del af Norddjurs Kommune og den nordlige del af Syddjurs Kommune. Når det regner meget, kan renseanlægget ikke følge med. Så løber noget af spildevandet over i nogle bassiner, hvor det opbevares, indtil der igen er kapacitet på renseanlægget. Læs også om Separatkloakering, overløb og badevandskvalitet

Når spildevandet er mekanisk renset, løber det ud til pumpestationen på Åstrupbakken, hvorfra det pumpes op til Fornæs Renseanlæg. Læs om den biologiske rensning på Fornæs.

Det mekaniske renseanlæg i Bredstrup blev bygget i 1979, hvorfra spildevandet blev ført gennem en rørledning 600 meter ud i Kattegat ved Fornæs. Før 1979 løb det urensede spildevand direkte ud i åen og videre ud i havet. Fra 1979 til 1990, da Fornæs Renseanlæg blev taget i brug, blev spildevandet kun mekanisk renset.

 Større dele fjernes i risten på Bredstrup Renseanlæg