Mekanisk rensning på Fornæs

Spildevandet ankommer til Fornæs Renseanlæg, større dele sorteres fra. Det er alt fra gebisser, engangsvaskeklude og undertøj til hygiejnebind, der overhovedet ikke bør være i et kloaksystem. Læs også om ”hvad må vi smide i afløbet”.

Renseanlægget modtager hvert år cirka 4,5 mio. kubikmeter spildevand. Det kommer fra den østlige del af Norddjurs Kommune og den nordlige del af Syddjurs Kommune. Når det regner meget, kan renseanlægget ikke følge med. Så løber noget af spildevandet over i nogle bassiner, hvor det opbevares, indtil der igen er kapacitet på renseanlægget. Læs også om Separatkloakering, overløb og badevandskvalitet.

Når spildevandet er mekanisk renset, løber det ud til pumpestationen på Åstrupbakken, hvorfra det pumpes op til Fornæs Renseanlæg. Læs om den biologiske rensning på Fornæs.