Links til mere viden

Her får I diverse links til opgaver og viden om spildevand og klimaforandringer.

INTERNT/LOKALT:
Den lokale spildevandshistorie
http://www.aquadjurs.dk/timeline

Kahoot om spildevand (kommer senere)

Google-multiplechoice-quiz
- om lokal spildevandshistorie, renseprocesser mm. http://goo.gl/forms/CW8VKhvbaXXWH7mI2
Svarene kan findes på www.aquadjurs.dk/bliv-klogere og kontrolleres via dette link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3gbxo2Z6vwsdQb_i7k7YbO7u39XEQPHV-sW9ZnmtCo/edit?usp=sharing

EKSTERNT:
Vandets Vej:
www.vandetsvej.dk med videoer og opgaver inden for vandforsyning, spildevand, kloak og klimaforandringer. Hjemmesiden blev relanceret i juni 2016 i mobilvenligt design og tilpasset skolereformen. Der er både lærer- og elevvejledninger målrettet 4.-6. og 7.-9. årgang. Den vigtigste online ressource overhovedet.

BIOFOS’ kloaklab:
Konkrete opgaver og forsøgsopstillinger forankret i folkeskolereformens nye fælles mål:
http://kloaklab.dk/folkeskolen/

Eksempel på fokus på, hvad der ikke må komme i toilettet – fotokonkurrence:
http://kloaklab.dk/fotokonkurrence/

Links til andre læringsressourcer:
http://kloaklab.dk/inspiration-og-links/


Vandakademiet (Århus Vand)
For vandnørder i 5.-6. klasse
http://www.aarhusvand.dk/om-os/besog-os/undervisningsmateriale/
(Blandt andet med simpel opstilling til at rense opvaskevand for fosfor)

Klima i historien (Nationalmuseet)
Om klimaforandringer i et kulturhistorisk perspektiv:
http://klimaihistorien.skoletjenesten.dk/forside

DR-skolen:
Med tv-klip, opgaver og lærervejledning. (For fuldt udbytte kræves login, og at skolen har en aftale med CopyDan)
• For udskoling: http://www.dr.dk/skole/geografi/klimaaendringer
• For mellemtrin: http://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/klima-hvad-rager-det-mig-0
• Nørdakademiet om vandrensning: http://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/vandrensning
• Nørdakademiet om vejr og klima: https://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/vejr-og-klima

Læringskoncept fra Nyborg
 – med spil, forsøg mm (7 dobbeltlektioner, heraf 3 timers besøg på renseanlægget)
http://ntsnet.dk/tildinundervisning/rensning-spildevand

Diverse andre links:
Eksempel på formidling af klimatilpasning (Brøndby):
http://regnruten.dk/

Populær kampagnevideo om at bruge mindre (kemi):
https://www.youtube.com/watch?v=IkxaLIjVO7g

Hvad sker der når det regner (animation af kloak og overløb fra Teknologisk institut)
http://www.teknologisk.dk/_root/media/26820_tekinst-kloakanim-550x400-v4.swf

Gør beskidt vand til rent vand 1.-4. klasse (Vandcenter Syd)
http://www.vandcenter.dk/undervisning/1-4-klasse

Digitalt undervisningsmateriale til 4.-6. klasse om spildevand på Clio Online (kræver abonnement)
http://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/emner/teknologi/vandforbrug/spildevand/