Er min vej offentlig eller privat/fælles?

Her kan du se hvilke type vej, du bor på. Dette er afgørende i forhold til stoppede vejriste (ristene i vejen).

  • På offentlige veje:
    Norddjurs Kommune, driftskontoret@norddjurs.dk, eller ring på hovednumret 8959 1000 og bed om at blive omstillet til driftskontoret.

 

  • Private/fælles veje:
    Det er dig selv, der skal sørge for at rense vejbrønden eller få et privat kloakfirma til det. Der kan evt. være en grundejerforening eller vejlaug på vejen, så er det dem, du kan kontakte.   

 

Centrale veje- og stifortegnelser Vejdirektoratet.