AquaDjurs sparer kunderne for knap 24 mio. kr.

Taksterne på spildevand i Norddjurs er nogle af de billigste i Østjylland 
I 2019 opkrævede Norddjurs Kommunes forsyningsselskab, AquaDjurs, 63 mio. kroner til håndtering af vand og spildevand. Det fremgår af årsregnskabet, der blev fremlagt på generalforsamlingen 13. maj.

63 mio. lyder måske af meget. Men beløbet kunne have været næsten 24 mio. kroner højere, hvis ikke det var, fordi AquaDjurs er så gode til at holde omkostningerne nede. 

Staten sætter en grænse for, hvor meget borgerne må betale for vand og spildevand, og det er den grænse, som AquaDjurs holder sig langt under. År efter år. Det betyder bl.a., at borgerne i Norddjurs slipper billigere af med spildevandet end mange andre steder i Østjylland. Der er heller ikke planer om at ændre priserne foreløbig.

Nationalt frontselskab for anden gang
”Det gør mig stolt. Og det er et udtryk for, at vi overholder vores budgetter og er økonomisk ansvarlige over for vores kunder. Vi har styr på den daglige økonomiske drift, og vi har en langsigtet gennemskuelig investeringsplan, så vi får renoveret kloaksystemer og lignende i tide,” forklarer formanden for AquaDjurs, Bente Hedegaard.Formand for AquaDjurs Bente Hedegaard er stolt over, at AquaDjurs igen er blevet nationalt frontselskab.

AquaDjurs er så ansvarlig og effektiv, at staten igen har udpeget selskabet til såkaldt nationalt frontselskab inden for spildevand. Det er anden gang på fire år, at AquaDjurs får denne anerkendelse og fremstår dermed som forbillede for lignende spildevandsselskaber. Et eksempel til efterfølgelse. Det er noget Norddjurs Kommune som ejer har lagt mærke til.

”Det er ret flot, at vi i Norddjurs har et veldrevet selskab, der er førende på det her område, men det allerbedste er selvfølgelig, at det kommer vores borgere til gode,” siger borgmester Jan Petersen.

AquaDjurs, der er et non-profit selskab, kommer i øvrigt ud af 2019 med et underskud på 6,4 mio. kroner – og det er 1,7 mio. kroner bedre end budgetteret.

Et år med mange nye milepæle
2019 var ikke kun et effektivt år. Det var også et år, hvor nye milepæle blev nået. Det var det første hele år med vindmølle og solceller, og de leverede 23 pct. af den energi, Fornæs Renseanlæg bruger. Det var også det år, et helt nyt mekanisk forbehandlingsanlæg blev taget i brug. 

I 2019 indgik AquaDjurs desuden i et forpligtende samarbejde med Syddjurs Spildevand, da de stiftede DjursSam som fælles samarbejdsselskab. 

2019 blev endnu et år med mange milepæle – bl.a. kunne AquaDjurs indvie et helt nyt mekanisk forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg.

”Jeg er glad for, at vi har en visionær bestyrelse, der har mod til at træffe den slags beslutninger. Og så har vi nogle dygtige medarbejdere og ledelse, som har æren for, at vi står, hvor vi gør,” siger Bente Hedegaard. 

Vil bidrage til klimatilpasninger
Formanden ser også i krystalkuglen, at AquaDjurs kommer til at spille en vigtig rolle i en fremtid med store klimaforandringer. Hun forventer bl.a., at folketinget vil give spildevandsselskaberne mulighed for at bidrage endnu mere til klimatilpasninger, end de må i dag. Det vil give mulighed for, at AquaDjurs i højere grad kan hjælpe med lokal vandafledning og overfladeafstrømning frem for at grave flere store rør ned i jorden.

”AquaDjurs er godt rustet til opgaven. Vi er allerede i gang med et stort projekt i Auning sammen med Norddjurs Kommune og en række private aktører, skole, hal med videre. Der er ingen tvivl om, at den slags samskabelsesprojekter er vejen frem. Vi har hver vores kompetencer og viden, og når vi bringer dem sammen, får vi både bedre og billigere løsninger, vurderer Bente Hedegaard.

FAKTA og NØGLETAL:

•AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune
•AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune
•AquaDjurs driver vandforsyning på det vestlige Djursland og ejer en del af produktionsselskabet Vandsam A/S
•Omsætning 2019: 63,8 mio. kr.
•Resultat 2019: - 6,4 mio. kr.
•Spildevandstakst 2019: 26 kr./ m3 + moms
Vandtakst 2019: 7 kr./ m3 + moms
•Egenkapital 2019: 1.4 mia. kr.
•Antal fuldtidsbeskæftigede: 22
•Årsrapporten for 2019 kan læses på www.aquadjurs.dk