AquaDjurs skifter formand, men ikke kurs

Den nye formand Bente Hedegaard vil fortsætte den udviklingsorienterede linje i det kommunalt ejede vandselskab

Frede Frandsen holder sin sidste beretning, når Norddjus Kommunes vand- og spildevandselskab AquaDjurs holder generalforsamling den 25. april. Det sker efter næsten 10 år på posten, men han kan være helt tryg at give stafetten videre til den nye formand, Bente Hedegaard, siger hun:
"Jeg er ydmyg og fuld af beundring for den økonomiske formåen og stabilitet, AquaDjurs har præsteret, og jeg vil arbejde for at fortsætte den strategi, der er lagt. Dog med blik for at vise rettidig omhu og gribe nye muligheder, når de opstår."

Fra kommunal til privat kultur
Frede Frandsen har været en markant skikkelse i bestyrelsen siden begyndelsen, da AquaDjurs blev udskilt som selskab i 2008.
"Den første udfordring var at få medarbejdere og ledelse til at tænke anderledes. Nu var man ikke længere kommunalt ansat, men skulle effektivisere og være konkurrencedygtig, som i det private. Vi lagde os virkelig i selen for at ændre på tingene," fortæller Frede Frandsen.
Kulturændringen var ikke kun ideologisk betinget, men også nødvendig. AquaDjurs blev født med en gæld på 90 mio. kroner og en bunden opgave om at lukke i alt ni renseanlæg på Djursland og føre alt spildevand til Fornæs. Det krævede struktur og strategi. En opgave som Frede Frandsen stod i spidsen for.
"Jeg synes, vi er lykkedes godt med det. Vi kunne ændre på arbejdsgange og effektivisere ved naturlig afgang uden at fyre folk. Og vi har gjort det så godt, at vi er blevet nationalt forbillede for andre i branchen samtidig med, at vi har sikret det rene vandmiljø og sat priserne ned til et stabilt niveau," siger Frede Frandsen.

Vigtigt at holde fokus på AquaDjurs
For at lykkes mener han, at det er nødvendigt at kunne styre de politisk valgte bestyrelsesmedlemmer på en måde, så kommunens interesser ikke bliver blandet sammen med AquaDjurs'. Det kunne for eksempel være fristende for kommunen at få AquaDjurs til at løfte opgaver vedrørende klimaforandringer, som rettelig hører under kommunen.
"Hold armslængde princippet. Det er mit bedste råd til dig Bente, siger Frede Frandsen.
"Det vil jeg lytte til. Jeg er meget opmærksom på, at når jeg er her, så er det AquaDjurs, vi skal arbejde for," svarer hun.
Bente Hedegaard glæder sig til at indtage formandsposten.
"Det er et utroligt spændende område. Rent vand er en af vores vigtigste ressourcer, som vi skal værne om. Ligesom vi skal værne om vores tilfredse kunder og dygtige medarbejdere. Det er vigtigt, at AquaDjurs også fremover er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne kan få den nødvendige kompetenceudvikling," forklarer hun.
Bente Hedegaards egne kompetencer til at bestride posten burde være på plads. Hun er virksomhedskonsulent i uddannelsesinstitutionen Tradium, hvor hun bl.a. arbejder med ledelse og organisationsudvikling, og tidligere har hun været formand for SuperBrugsens bestyrelse i Auning i 10 år. Desuden har hun siddet med i kommunalbestyrelsen i 8 år.

 

Frede Frandsen overlader 25. april formandsposten for AquaDjurs til Bente Hedegaard.
Foto: Lone Bolther Rubin

 


 
FAKTA:
Den nye bestyrelse træder til efter generalforsamlingen 25. april og består af
• fem politisk udpegede: Formand Bente Hedegaard (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O), Benny Hammer (C) og Ulf Harbo (Ø)
• to medarbejdere: Brian Pedersen og Jess Oredsen
• to kundevalgte: Bjarne Bøhl Pedersen og Max Varnum Pedersen.