AquaDjurs rydder op i bygningsmassen

Det går bæredygtigt for sig, når AquaDjurs fjerner bygningerne på de gamle renseanlæg og gennemfører en ny bassinplan. Anlægget i Bredstrup står først for.

Medarbejdere og naboer til de gamle rensningsanlæg i Bredstrup, Trustrup og Gjerrild kan se frem til pænere omgivelser. Tomme bygninger rives ned, bassinerne opdateres til nutidige forhold, og de tekniske områder bliver tilpasset den omkringliggende natur.
Da AquaDjurs nedlagde en lang række rensningsanlæg for 5-10 år siden, blev de gamle anlæg bibeholdt som bufferbassiner. Nu skal de bygges om, så de bliver lettere at rengøre og styre fyldningsgraden. Det er en stor fordel ved kraftigt eller langvarigt regnvejr, for så kan kapaciteten i kloakkerne fordeles, så man undgår at de løber over og belaster vandløbene.

Pænere og mere naturligt
På sigt kan det også blive en økonomisk fordel. Hvis prisen på el bliver gradueret, kan bassinkapaciteten udnyttes, så pumpning og vandbehandling sker, når strømmen er billigst.
”Samtidig vil vi gerne forskønne vores områder og øge biodiversiteten. Vi ændrer vores plejeplan, så vi får mere natur og mindre kultur. Det er både billigere og bedre for naturen. Det færdige resultat skal se ordentligt ud, både af hensyn til beboerne i området og vores medarbejdere. Når noget ser pænt ud, så holder det også bedre,” siger direktør i AquaDjurs, Palle Mikkelsen.

Selektiv og bæredygtig nedrivning
De første bygninger i Bredstrup i Grenaa er ved at blive jævnet med jorden. Driftsbygningerne fra 1970’erne har stort set ikke været i brug, siden Fornæs Renseanlæg blev sat i drift 1990. I løbet af 2018 og 2019 vil den mekaniske forbehandling blive flyttet fra Bredstrup til Fornæs, og så vil yderligere en række anlæg blive fjernet. Herefter skal området primært bruges til bufferbassiner.
Nedrivningen sker efter et princip om, at mindst muligt skal deponeres, og mest muligt skal genanvendes til højst mulige værdi. Det betyder, at alt er screenet for indhold af PCB og tungmetaller, så man er sikker på, at giftige stoffer ikke bliver genanvendt til nye byggematerialer. Desuden er det en selektiv nedrivning, hvor delene tages ned hver for sig.
I Trustrup og Gjerrild er screeningen af bygningerne i gang, og nedrivning og ombygning vil ske i løbet af de kommende år.

 

Entreprenør Ulrik Poulsen er i fuld gang med at rive bygningerne på Bredstrup ned og sortere materialerne, så de kan genanvendes til højst mulige værdi. Foto: Lone Rubin.

FAKTA:
• AquaDjurs er et non-profit aktieselskab ejet af Norddjurs Kommune.
• AquaDjurs ejer kloaknettet og renser spildevand fra Norddjurs Kommune og en del fra Syddjurs Kommune.
• AquaDjurs er med i Vandsam, der sørger for rent drikkevand i den vestlige del af Norddjurs Kommune.