AquaDjurs på årsmødet i København

Vand- og spildevandsbranchen var den 26. og 27. maj samlet til årsmøde i brancheforeningen DANVA.
Årsmødet blev afholdt på Falkoner Centeret i København med over 600 deltagere.


AquaDjurs ved formand Frede Frandsen var torsdag på talerstolen med et indlæg og en opfordring i
forhold til inddrivelse af restancer på spildevandsområdet.


Spildevandsselskaberne er underlagt Skats restanceinddrivelse via EFI, der aktuelt er sat ud af drift med
deraf følgende konsekvenser for branchen.


Der er i dag ikke juridisk belæg for at lukke for spildevandstilledningen ved manglende betalinger.
AquaDjurs opfordrer til en model, der muliggør for lukning af vandforsyning ved udestående spildevandsrestancer.