Allingåbro, sanering og klimatilpasning

Et demonstrations- og samskabelsesprojekt med henblik på klimatilpasning og nedbringelse af den regnvandsbetingede belastning i Vejlby området, hvor kloaksanering kombineres med afskæring af regnvand, der i størst mulig grad håndteres lokalt via nedsivning. Projektet kombineres nedstrøms området med direkte afskæringer af regnvand til Mammelund. Etapevis udførelse.

Projektleder: khe@aquadjurs.dk

 

Geolocation