Åstrup Mark Pumpestation

Parallelt med opførelsen af forbehandler bygning på Fornæs renseanlæg renoveres indløbspumpestationen på Åstrup mark.


Pumpestationen er knudepunktet for alt vand, som ledes til renseanlægget, hvorfor det er vigtigt, at den holdes i god stand. Pumpestationen er etableret sammen med renseanlægget i 1990.

Renoveringen forventes afsluttet primo 2019.