Ejerstrategi

Norddjurs Kommune har den 19.03.2013 vedtaget en ejerstrategi for AquaDjurs A/S.

Ejer strategien fastlægger en række strategiske målsætninger for selskabet, mens den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion. Læs mere i Ejerstrategi AquaDjurs.